Ceeya & Nemesis

CZ: Dovolte, aby se Vám představily DJky Ceeya&Nemesis. Na první pohled by se zdálo, že jde o dvě andělské tváře, avšak není radno soudit knihu podle obalu. Pod tím vším se skrývají smyslné ženy, co se nebojí svůj potenciál zcela odkrýt na povrch. – I přesto, že jde o české DJky, své mixy již odprezentovaly také na Slovensku, kde rovněž sklidily nemalý obdiv fanoušků. To samé však platí pro celou Českou republiku. Dámy vynikají zejména hraním Drum and bassu – především neurofunku. Jsou dosti ambiciózní, takže si jdou tvrdě za svým, žádná výzva jim není překážkou, naopak díky své skvělé učenlivosti ve světě hudby se neustále dostávají do popředí. – Tyhle sympatické DJky jste mohli spatřit hrát na různých, lidmi oblíbených, letních festivalech, např. chvalně známý Beats for Love či Souldout festival, které se každoročně pořádají v Ostravě. Holky společně účinkují od července r. 2021. Od té doby odvedly nevídaný kus práce a stále se zdokonalují.

ENG: Allow DJs Ceeya&Nemesis to introduce themselves to you. At first glance, it would seem that they are two angelic faces, but it is not advisable to judge a book by its cover. Beneath all this, sensual women are hiding, who are not afraid to fully expose their potential to the surface. – Despite the fact that they are Czech DJs, they have already presented their mixes in Slovakia, where they also received considerable admiration from fans. However, the same applies to the entire Czech Republic. The ladies stand out especially by playing Drum and bass – especially neurofunk. They are quite ambitious, so they go hard for what they want, no challenge is an obstacle for them, on the contrary, thanks to their great learnability in the world of music, they constantly come to the fore. – You could see these nice DJs playing at various popular summer festivals, e.g. the famous Beats for Love or Souldout festival, which are held every year in Ostrava. The girls have been performing together since July 2021. Since then, they have done an unprecedented amount of work and are still improving.


 

INSTAGRAM CEEYA

INSTAGRAM NEMESIS

Ceeya Nemesis