Furious Freaks

CZ: Furious Freaks je český drum & bass projekt, který odstartoval své působení na scéně v roce 2012. Od té doby jeho členové Hayppa, Bonduel a Avenues zanechávají stopu na scéně pravidelným hraním na klubových akcích a festivalech jako Let It Roll, Rock for People či Beats for Love.

Své první roky prožívají po boku projektu Bass Drop, kde se podíleli na pořádání klubovek a festivalů, ale brzy se vydali vlastní cestou. Svou produkci začali vydávat v roce 2016 na italském labelu BNCexpress, kde za dobu svého působení vydali několik EPs, ale i plnohodnotné album. Jejich další singly a EPs se objevily také na českých labelech jako Hoofbeats Music, Empire Recordings či Sinful Maze. 

Důraz kladou nejen na hudbu, ale také na spolupráci s vokalisty a MCs, což jim umožňuje dotvářet své tracky do podoby, která má grimeový nádech. Jejich úspěšná YouTube rapová série Freakbarz je oknem do světa, kde se setkává rap a drum&bass. Svým odvážným přístupem k drum & bassu a schopností lámat žánrové bariéry si vydobyli respekt nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi.

V posledních letech se jejich působení rozšířilo na britskou půdu, kde jejich nejnovější zvuk rezonuje na labelech jako Trust Audio, DeVice Recordings, Phase Recordings, Grand Theft Audio či Nemesis Recordings.

Své fanoušky zásobují originálními skladbami aniž by se soustředili na jeden konkrétní subžánr. Proto ignorují zavedené standardy, kombinují různé prvky a nechávají se vést pouze svou vášní k drum & bassu. Jejich hudba je jednoduše odvážná, originální a plná energie, která vás dostane do pohybu!


 

EN: Furious Freaks is a Czech drum & bass project that began its journey in 2012. Since then, its members—Hayppa, Bonduel, and Avenues—have made their mark on the scene by regularly performing at club events and festivals such as Let It Roll, Rock for People, and Beats for Love.

They spent their first years alongside the Bass Drop project, where they participated in organizing clubs and festivals, but soon went their own way. They started releasing their music in 2016 on the Italian label BNCexpress, where they released several EPs, as well as a full-length album. Many other singles and EPs also appeared on Czech labels such as Hoofbeats Music, Empire Recordings and Sinful Maze.

Apart from the music itself, Furious Freaks often emphasize the cooperation with vocalists and MCs, which allows them to complete their tracks in a form that has a grime touch. Their successful YouTube rap series Freakbarz is a window into the world where rap meets drum&bass. With their bold approach to drum & bass and their ability to break genre barriers, they won respect not only in the Czech Republic, but also in abroad.

In recent years, their activity has expanded to British soil, where their latest sound resonates on labels such as Trust Audio, DeVice Recordings, Phase Recordings, Grand Theft Audio, Nemesis Recordings and Gorilla Warfare.

They supply their fans with original songs without focusing on one specific subgenre. That’s why they combine different elements and let themselves be guided only by their passion for drum & bass. Their music is simply bold, original and full of energy that will get you moving!

Ff