Meph

CZ BIO

František Říha je mladý talent pocházející z Beskyd má ve svých pouhých jednadvaceti letech za sebou pozoruhodnou historii. Jeho láska k hudbě všech žánrů ruku v ruce s každodenní prací již od mládí z něj udělala velice univerzálního umělce. Ovšem právě Drum and Bass stál u zrodu této jeho vášně, která jej dovedla až na špičku všech labelů.

Meph má na svém kontě řadu různorodých zářezů, např. bass house singly “Welcome To The Jungle” či “Bong Theory”. Za projekt GNRLY pantherz to jsou “Purple Area” pod Bass Drop Records a “Feel It” na belgickém Kinetik Records. Úspěch zaznamenal rovněž s collabem “My Own Territory” ve spolupráci s Drop Database nebo multi-collab “Drop That Anthem”. V březnu roku 2018 vydává společný track “Universal”, který vyšel na Phonetickově albu “Cyberpunk” upsaném pod legendárním Bad Taste Recordings. Track se dostává na první příčku DnB Spotify Chart. Ke konci roku 2019 vyhazují s Mustaffou a Sheriffem track s klipem “I Am Bloodseeker”, který se dostal do nominace na nejlepší Cz/Sk track roku 2019 rovněž i s nominací na nejlepšího Cz/Sk producenta a objev roku. Nominaci na objev roku se bez problému podařilo opětovně obhájit na třetím místě. 

Jeden by řekl, že za takovou dobu je to možná přeci jen nízký počet vydané produkce. František je totiž jednak perfekcionista ležící na tuně výborných projektů, ale hlavně pracovně vytížený audio enginner, který má za sebou úspěšné spolupráce se značkami jako Nike, Mercedez-Benz Fashion Week, Blažek či Disney. Pracovat na filmu či dokumentu pro něj není cizí. Jeho technické beaty ve spojení se sound designem představují zvukový signature reprezentují definici.


ENG BIO

František Říha is a young talent from the Beskydy Mountains, which in his only twenty-one years has a remarkable history already. His love for the music of all genres, hand in hand with everyday hard work since his youth, has made him a very universal artist. But it was Drum and Bass that stood at the birth of this passion, which led him to the top one of the best labels out there.

Meph has a number of diverse snicks, such as the bass house singles „Welcome To The Jungle“ or „Bong Theory“. As the producer of GNRLY pantherz project it is „Purple Area“ under Bass Drop Records and „Feel It“ on Belgian Kinetik Records. Success was also recorded with single „My Own Territory“ in collaboration with Drop Database or with multi-collaboration „Drop That Anthem“. In March 2018, he released the common track „Universal“, which was released on Phonetic’s album „Cyberpunk“ under the legendary Bad Taste Recordings. Track reached first place on DnB Spotify Chart. Towards the end of 2019 a track with Mustaffa and Sheriff with the clip “I Am Bloodseeker” was released. Track was nominated for the best Cz / Sk track of 2019 as well as the nomination for best Cz / Sk Producer and for best newcomer. The nomination for the best newcomer was successfully upholded on third place.

One would say that in such a time it may be a very low number of released production. In fact, František is perfectionist lying on a ton of excellent projects, but also he is super busy as an audio enginner who has had successful cooperation with brands like Nike, Mercedez-Benz Fashion Week, Blažek or Disney. Working on a movie or document is not alien to him. His technical beats in conjunction with sound design represent a sound signature representing the definition of sin.full music.