Sofiqa

CZ: Sofiqa, vlastním jménem Sofie, je rodačka z Prahy. Hudba jí provází celým jejím životem a lásku k drum and bassu našla už někdy okolo roku 2012. Ze začátku poslouchala hlavně mainstream, ale postupem času se více a více upínala k junglu, deepu a rollerům. Hojně se účastnila všech akcí a mejdanů až do chvíle, kdy přišla pandemie koronaviru.

Tato doba byla zlomová. V lednu 2021, během koronavirových opatření si pořídila malou konzoli, na které se začala učit hrát. Největší inspirací pro ni byly live streamy z Manchesterského Bloc2Bloc, kam chodí hrát i spousty mladých holek, což ji dodalo odvahu a odhodlání. Čím víc si byla za mixem jistá, její láska k djignu rostla a touha zlepšovat se už ji nikdy nechyběla. S postupným rozvolňováním protipandemických opatřeních začala navštěvovat zkušebny s opravdovou technikou a postupem času přišel i první booking.

Od léta 2021 hraje na akcích po celé České republice a ke konci roku 2022 se stává členkou bookingu Let It Roll a plní se jí jeden z jejích snů.


 

EN: Sofiqa, originally Sofie, is Prague based. Music accompanies her throughout her life, and she found her love for drum and bass sometime around 2012. At the beginning, she mainly listened to mainstream music, but over time she became more and more attached to jungle, deep and rollers. She participated a lot in all events and parties until the moment when the coronavirus pandemic came.

This time was a turning point. In January 2021, during the coronavirus measures, she bought a small console on which she started learning to play. The biggest inspiration for her were the live streams from Manchester’s Bloc2Bloc, where many young girls also go to play, which gave her courage and determination. As she became more confident behind the mix, her love for djing grew and she never lacked the desire to improve. With the gradual loosening of anti-pandemic measures, she started visiting rehearsal rooms with real technique, and over time the first booking came.

Since the summer of 2021, she has been playing at events all over the Czech Republic, and by the end of 2022 she has already become a member of the Let It Roll booking and one of her dreams is coming true.

 

Sof